Vad händer om någon tar mina inloggningsuppgifter?

Som användare är du skyldig att förvara dina användaruppgifter utom räckhåll för obehöriga personer. Misstänker du att någon obehörig använder ditt konto så maila oss omgående på help@billhop.se.
Notera att det inte räcker med dina inloggningsuppgifter för att genomföra en räkning. Du behöver även validera med Bank-ID eller annan tvåfaktorsautentisering.