Är det säkert att använda Billhop?

Ja, Billhop är lika säkert som att betala en räkning på din Internetbank. Billhop använder samma säkerhetsteknologier och processer som andra aktörer inom betaltjänstindustrin. Billhop lagrar inga kortnummer och krypterar all användarinformation.
Billhop är ett betalningsinstitut och står under Finansinspektionen tillsyn enligt lagen betaltjänster (2010:751). Billhop faller också under lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och försäkrar sig därmed om att ha tillräckliga rutiner för att upptäcka och förhindra att tjänsten utnyttjas för kriminella ändamål.