Kan jag ha flera konton på Billhop?

Ja, samma användare kan ha både ett privatkonto samt ett, eller flera företagskonton. Du kan enkelt skifta mellan kontona när du är i inloggat läge för att säkerställa att dina privata räkningar lagras på ditt privata konto och vice versa för ditt företags räkningar.
I tillägg kan flera användare knytas till ett företagskonto. Den som har skapat kontot kan välja vilka behörigheter de andra användarna skall ha. Allt från att registrera och betala räkningar till att endast kunna se räkningar och ladda hem bokföringsunderlag.
Däremot kan endast ett personnummer resp. organisationsnummer vara anslutet till ett konto.