När betalas min räkning?

Betaldatum är fyra bankdagar framåt i tiden för betalningar med American Express om inte annat datum har angetts vid betalningstillfället. Betalningar med Visa eller MasterCard genomförs på två bankdagar.