Hur registreras de betalningar jag gör via Billhop?

När du betalar dina räkningar på Billhop registreras fakturautställaren och vår avgift separat på ditt kreditkort. Med andra ord kommer räkningens belopp vara registrerat på det företag som du fått räkningen av och Billhops avgift kommer vara registrerat som Billhop.
Vi gör det för att du som kund ska enkelt kunna skilja dina utgifter från varandra. Det är också viktigt för oss att vara tydliga och transparenta.