Säkerhet

Aktivt säkerhetsarbete

Våra användare är vår viktigaste tillgång. Därför är det av högsta prioritet att Billhop är en säker tjänst. Vi använder ledande säkerhetsteknik för att leva upp till branschens höga säkerhetskrav. Det är viktigt att du som användare känner dig, och är, trygg när du betalar dina räkningar.
Billhop anlitar externa säkerhetsexperter som löpande granskar tjänsten, vidare följer anställda och konsulter dokumenterade föreskrifter för ett aktivt säkerhetsarbete.
På Billhop finns en centralt funktionsansvarig som säkerställer att verksamheten lever upp till lagstadgade föreskrifter enligt direktiv från Finansinspektionen.
Billhop är ett betalningsinstitut och godkänd av Finansinspektionen.
Vi lever upp till samma höga säkerhetskrav som bankernas plattformar och system samt har etablerat egna flöden och processer mot bankgirot och plusgirot för att kunna genomföra och följa upp betalningen av dina räkningar.