Om Billhop

Billhop är en svensk betaltjänst där företag och privatpersoner kan betala räkningar med kreditkort.
Vår målsättning är att göra det enkelt för dig. Vi har kommit en bra bit på vägen och arbetar ständigt med fler smarta funktioner, allt för att förenkla hanteringen av dina räkningar.
Billhop AB är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556859-5416 och säte i Stockholm. Vidare är bolaget ett Betalningsinstitut och står under Finansinspektionens tillsyn enligt lag (2010:751) om betaltjänster.

Billhop AB

Kungsgatan 8
111 43 Stockholm, Sweden
Telefon
08-410 585 40