Feedback & Klagomål

Vi på Billhop strävar alltid efter att utveckla våra tjänster och därför värdesätter vi våra kunders åsikter. Vi vill gärna veta vad du tycker och uppskattar feedback om hur du upplever vår tjänst. Din feedback kommer att ses över och utvärderas av vårt team. Kontakta oss på mail, telefon eller chatt för att dela med dig av dina synpunkter.

Kontakta kundsupport

Jag är missnöjd över hur ni har hanterat mitt ärende. Hur skickar jag in ett klagomål?

I det fall du är missnöjd ber vi dig att först kontakta vår kundservice. De vill gärna reda ut problem eller missförstånd som har uppstått och kan också ta vidare dina synpunkter.

Jag har varit i kontakt med er kundservice med ett klagomål, men jag är fortfarande inte nöjd. Vad ska jag göra?

Om du fortfarande är missnöjd rekommenderar vi dig att skicka en skriftlig begäran om handläggning till vårt kundombud på klagomal@billhop.se. Kundombudet kommer då, på ett opartiskt sätt, se över ärendet noggrant och göra en ny bedömning.

Den skriftliga begäran ska innehålla komplett information om ärendet. Kundombudet behöver veta vad som skett i dina tidigare kontakter med oss, en beskrivning av varför du inte är nöjd och hur du skulle vilja att vi löste ditt ärende. Du kommer få svar så fort ett slutgiltigt beslut har fattats, vilket vanligen sker inom ett par dagar.

Är du inte heller är nöjd med kundombudets beslut kan du ta ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol. Hos Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, www.konsumenternas.se kan du få kostnadsfri rådgivning. Du kan även annars vända dig till konsumentvägledaren i din kommun.

Ha i åtanke att vårt kundombud endast ser över ärenden som tidigare hanterats av Billhops kundservice. Är det här första gången du hör av dig om ditt ärende, ber vi dig istället att vända dig till vår kundservice.

Presentation icon

Information om tvistelösning för konsumenter

Vi på Billhop gör allt vi kan för du ska vara nöjd med våra tjänster. Om det ändå skulle uppstå en tvist mellan dig och Billhop som inte kan lösas av vår kundservice eller kundombudsman, kan du anmäla ditt ärende till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Så här når du Allmänna reklamationsnämnden

Hemsida: https://www.arn.se

Postadress: ARN, Postbox 174, 101 23 Stockholm, Sverige

EU-kommissionen erbjuder en plattform på nätet, för att lösa tvister som har uppstått i e-handel över landsgränserna, utanför domstolarna. Via den här plattformen kan du anmäla ditt ärende på alla officiella EU-språk.

Web app icon