Ny smart tjänst löser företagets likviditet

Tvingas du ligga ute med pengar till dina leverantörer innan du får betalt av dina kunder?
Billhop är en svensk betaltjänst som möjliggör för företag och privatpersoner att betala sina fakturor med kort. Du slipper ligga ute med pengar och leverantörerna får betalt direkt.
Ett vanligt problem som många företag har, är långa ledtider mellan inköp och försäljning. Detta kan leda till ett likviditetsgap som kan kräva extern finansiering eller att företaget måste binda upp sitt rörelsekapital. Denna nya finansieringslösning är en tjänst som hjälper företag att brygga detta gap. På ett enkelt och kostnadseffektivt sätt betalar företagen sina leverantörsfakturor genom att använda den räntefria kredittiden på sitt befintliga kredit- eller betalkort.

Vad tjänsten gör

Syftet med tjänsten är att hjälpa företag betala sina fakturor i tid och samtidigt få 30-60 extra dagar på sig att få betalt av sina kunder. Antalet dagar räntefri kredit man har är beroende av villkoren med kortutgivaren på sitt befintliga kort. De flesta svenska utgivna kredit- eller betalkort har mellan 30-60 dagar räntefri kredittid.

Hur fungerar tjänsten?

Det tar mindre än en minut att komma igång med tjänsten. Ingen ansökan, kreditupplysning eller annan betungande administrativ process krävs utan man använder helt enkelt sitt befintliga kort.
Efter att man registrerat ett företagskonto kan man börja lägga till fakturor. Man anger mottagare, referensnummer och belopp precis som i internetbanken.
Precis som i en webbshop som helst genomför man betalningen genom att ange sina kortuppgifter.

Ambition att förenkla

Billhop startades av fyra entreprenörer med bakgrund och erfarenhet från andra betaltjänster. Ambitionen har alltid varit att förenkla sättet små och medelstora företag hanterar sina betalflöden.
"Då vi vet att mindre företag vill minimera administrativ tid och istället fokusera på kärnverksamheten arbetar vi på Billhop kontinuerligt med att vidareutveckla vår enkla finansieringslösning så att den underlättar vardagsarbetet för våra kunder."
-- Erik Malm, CTO och Grundare