2012 och framåt! Billhop bryter ny mark

2012 bröt Billhop ny mark i Sverige, fyra år senare är bolaget redo att ta sig an Europa.
Billhop lanserades 2012 med en stark vilja att förenkla för småföretagare. Några år senare är Billhop nu redo att ta steget ut i övriga Europa.
Med anledning av att vi funnits i fyra år reflekterar vi över resan med Billhop hittills och hur vi ser på framtiden. Vi talar om 2011 drömåret för FinTech, Billhops organiska tillväxt, det nya teamet, produktutveckling och Europaplaner.
Billhop Team

2011 - drömåret för FinTech

År 2011 var ett spännande år på många sätt för Billhop. Sverige implementerade äntligen det nya betaltjänstdirektivet från EU[1]. Innan betaltjänstdirektivet var det svårt för ett litet bolag att få ett tillstånd som innebar en rätt att hantera kunders pengar.
 • År 2011 öppnades nya dörrar med massor av möjligheter för FinTech-bolag. I samband med att de nya direktiven kom, kunde vi också förverkliga idéen med Billhop. Allt var väldigt nytt och vi var bland de första i Sverige som skickade in en ansökan till Finansinspektionen om att starta ett företag för betaltjänster, säger Erik Malm, CTO.

Billhop växer organiskt

Billhop växer organiskt och den första finansieringsrundan gjordes år 2013. Samma år arbetade Billhop med att dels rikta kommunikationen till företag som var potentiella kunder men att också rent tekniskt utveckla produkten för att anpassa den till företagens behov. Billhop utvecklas ständigt med målsättningen att göra det så enkelt som möjligt för småföretagare, så kallade SME (small and medium-sized enterprizes). Under de här snabba utvecklingsåren gjordes också en ny finansieringsrunda. En viktig milstolpe var att flera större etablerade investerare, däribland statliga Almi Invest, som år 2014 valde att gå in som finansiärer.
 • I år har vi gjort vår tredje finansieringsrunda och tagit in 18 miljoner i nytt kapital. Det har möjliggjort att vi kan utöka vår organisation och att vi nu är redo för en utlandsexpansion, säger Sebastian Andreescu, VD.

En produkt med flera dimensioner

Traditionellt sett köps konsumentvaror med kreditkort. Däremot betalar vi leverantörer med faktura när det kommer till inköp av material eller tjänster.
 • Billhop har lyckats skapa en innovativ brygga mellan kort- och räkningsinfrastrukturen och gör det därmed möjligt för såväl företag som privatpersoner att betala räkningar med kort, säger Sebastian Andreescu, VD.
  Billhops grundtanke är kostnadseffektiv, enkel och flexibel likviditetslösning. För bolag, så väl stora som små, med ansträngd likviditet kan det vara en både billigare och enklare lösning att betala fakturor med kreditkort jämfört med att sälja fakturorna till ett factoringbolag.
 • Det finns en oro hos småföretagare att ligga ute med pengar och därför är Billhop en bra lösning för att kunna betala sin faktura i förhand med kreditkort. Andra alternativ är ofta både administrativt betungande och kostar mer. Syftet med Billhop är att vi ska lösa problem som företagare kan stöta på.
 • Målsättningen är att bli företagarens bästa vän, säger Erik Malm, CTO.

Ett nytt koncept som få känner till

En utmaning med Billhop har varit att det är ett nytt koncept som få känner till. Därför jobbar Billhop ständigt i alla led med att förklara vad det är företaget vill och kan göra och varför Billhop är bra.
 • I det första skedet var det en utmaning att komma igång och få kunder, i det andra skedet möter vi nu nya utmaningar när vi expanderar och lanserar våra tjänster i andra länder. Vi har, några konkurrenter i USA, en i Sverige men ingen i övriga Europa, som erbjuder den typ av tjänst som vi gör. Mycket av arbetet går ut på att bryta ny mark, men det är också det som är kul med Billhop. Det är ett experimenterande hela vägen i mål.

Stärkt upp teamet

 • Billhop har sedan februari fördubblat antalet medarbetare och vi arbetar ständigt för att stärka vårt professionella team som är grundstommen i företaget. Flera av våra medarbetare har en bakgrund inom branschen från bolag som Klarna och Nordnet och förstår vad som krävs för att vara verksam inom en reglerad bransch som samtidigt genomgår en teknisk utveckling, säger Sebastian Andreescu, VD.

Nästa steg, att bygga en europeisk verksamhet

Billhop fokuserar nu på att genomföra en geografisk expansion och ska inom en snar framtid finns tillgängligt på flertalet europeiska marknader.
 • Självklart är det mycket lockande att bli ett mer globalt företag med fokus på den europeiska marknaden i första hand. Vi förstår att företagare inte bara har leverantörer i sitt hemland utan även internationellt. Vi ser att det finns möjligheter i Storbritannien, men även Holland, Tyskland, Frankrike och Spanien. Men det är också en utmaning att bli mer internationell eftersom mognadsgraden och synsättet på krediter skiljer sig åt på de olika marknaderna. Varje land har sin egen modell för att hantera kort och räkningar. Vi är ändå övertygade om att Billhop kommer att bli en allt intressantare länk i kedjan av finansiella tjänster.

Vad driver Billhop för att fortsätta utveckla tjänsten?

 • Vi bryter ny mark vilket är utmanande men medför även stora möjligheter för oss att utveckla en tjänst som tar tillvara på de behov som företagen har, säger Sebastian Andreescu, VD.
 • Billhop tar etablerade infrastrukturer och koncept, att betala räkningar och kort är ju sedan tidigare vardag, och skapar en ny tjänst genom att se det ur ett annorlunda perspektiv och koppla ihop de två faktorerna. Det gör att vi kan presentera en produkt på ett sätt som är förståeligt och användarvänligt. Vi är data och tech-drivna och vi har hela tiden velat utveckla en innovativ tjänst som vi är stolta över och själva vill använda, säger Erik Malm, CTO.
 • Blickar vi framåt är målet geografisk expansion och att samtidigt ha utvecklat en plattform med en funktionalitet som kan utnyttjas av såväl SMEs som större företag.
[1] Betaltjänstlagen innehåller bestämmelser om betaltjänster som tillhandahålls i Sverige och utförs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i euro eller i någon annan av EES-ländernas valutor. I lagen finns också bestämmelser om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer, källa; http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/betaltjanster-formedlingsavgifter-och\_H3B139\#Betaltjänstdirektivet och motsvarande svenska regler