Guide: köpa och sälja fakturor för små och medelstora företag

Att köpa och sälja fakturor

Factoringbolagen på den svenska marknaden blir allt fler och fler, då efterfrågan på att sälja fakturor ökar. Här nedan kan du läsa mer om två olika sätt att sälja och belåna fakturor (även kallat factoring). Vad innebär det egentligen att göra en fakturabelåning och hur hur går en försäljning av gamla fordringar till?

Sälj dina kundfodringar

När du för över dina fordringar (gamla eller nya) till, till exempel ett finansbolag, tar företaget över kreditrisken och administrationen av fordringarna. En kundfordran uppstår när ett företag har levererat en vara eller utfört en tjänst, men kunden ännu inte erlagt någon betalning för detta. En kundfordran är alltså säljarens tillgodohavande hos en köpare, vilket i huvudsak markeras av att säljaren utfärdar en faktura. Fordringarna står kvar till dess att fakturorna är betalda.
Vid försäljning av fordringar analyserar finansbolaget till exempel historiska händelser för de kunder som inte betalar i tid. Därefter kan finansbolaget göra en bedömning över hur hög sannolikheten är att få betalt och skräddarsy ett förslag som tillgodoser dig som säljer fodringarna till finansbolaget. Förenklat finns det två typer av fodringsköp;

Löpande fordringköp

Vid ett löpande fordringköp kan du välja när i processen som du vill sälja dina fordringar till finansbolaget och om du vill föra över alla eller enbart vissa utvalda.

Portföljköp av gamla avskrivna eller förfallna kundfordringar

Säljer du dina fordringar i portfölj säljer du flera utvalda fordringar vid, ett av dig, bestämt tillfälle.

Fakturabelåning

Fakturabelåning, är en form av factoring. Mer om factoring lär du dig i vår factoringguide för små och medelstora företag. Vid en fakturabelåning får ditt företag cirka 40-70 procent av fakturabeloppen inom några dagar och resterande belopp när din kund har betalat. Fakturans belopp, som du belånar kommer att belastas av en ränta. Du som företagare intecknar alltså dina fakturor hos ett finansbolag eller en bank. Kunden ska automatiskt meddelas att hens faktura överlåtits och att betalningen ska ske enligt överensavtal till finansbolaget.
Finansbolaget meddelar i sin tur ditt företag när betalningen har skett. Kom ihåg att du vid en fakturabelåning aldrig kommer att bli av med riskerna. Med andra ord; om din kund inte betalar dig så är det ditt företag som är tvunget att betala tillbaka de pengarna som du först har fått från finansbolaget.
En fakturabelåning, är i grund och botten som vilket lån som helst, och måste därför alltid betalas tillbaka, oavsett om det blir du eller (förhoppningsvis) din kund som står för återbetalningen.