Tips till bättre likviditet för små till medelstora företag

Likviditetslösningar för små till medelstora företag

Vill du höja ditt företags likviditet men vet inte hur du ska börja? Vi har listat sex enkla tips för hur man kan jobba på vägen mot ett företag med balanserat kassaflöde.

Vad är likviditet?

Likviditet, även kallat cash flow, visar ett företags enskilda tillgångar på likvida medel, i förhållande till de kortfristiga skulderna. Med andra ord ett företags organisations kortsiktiga betalningsförmåga.
För att ditt företag ska klarar av alla typer av betalningar krävs tillräckliga finansiella resurser. Likviditet mäter alltså en verksamhets förmåga att betala, till exempel räkningar. De tillgångar som företaget har tillgängliga, kallas för likvida medel och är pengar som kan användas omedelbart.
Med likviditet kan även avses en tillgångs relativa likviditet, det vill säga möjligheten att snabbt omsätta en tillgång i rena pengar. Bankkontomedel är en mer likvid tillgång än exempelvis kundfordringar som i sin tur är mer likvida än exempelvis byggnader.
Vi på Billhop har sammanställ sex smarta punkter till dig som företagare med målet att optimera ditt kassaflöde.

Sex värdefulla tips som bidrar till bättre likviditet

1. Optimera ert kassaflöde med en likviditetsplan

Arbeta med likviditetsprognoser för att förutse in- och utflöde av likvida medel och säkerställa att det finns en tillräcklig buffert för kända och okända händelser. man kan även arbeta aktivt med likviditet genom att sträva efter att få gynnsamma betalningsvillkor. Generellt är det fördelaktigt att kunna betala sina skulder så sent som möjligt och få in betalningar för utestående fordringar så fort som möjligt.
Genom att upprätta en noggrann budget skapar du möjlighet att i förväg planera för framtida kapitalbehov. Likviditetsplanen ger dig en chans att planera för när och hur du ska klara av tider då företagskassan sinar.

2. Fakturera direkt

Om möjlighet finns, försök att fakturera direkt efter att jobbet är klart, istället för att vänta med det till slutet av månaden. Undersök även möjligheterna till förskottsbetalning. Har du till exempel en stor leverans, med slutleverans långt fram i tiden, kan du ge ett förslag på förskottsbetalning eller delbetalning. Något som kan förbättra din likviditet och som ger dig en snabb injektion av kapital.

3. Fakturatiden är förhandlingsbar

Förhandla ner eller ändra fakturatiden. Även om många kunder föredrar en lång fakturatid kan det vara så att det passar företagets verksamhet och kan resultera i perioder av dålig likviditet. Över väg då att ändra till t ex 10 eller 14 dagars betalningstid eller passa på att ta upp det när du skriver ett (nytt) avtal med kunden.
Var aktiv med att bevaka förfallna fordringar och se till att alltid skicka en påminnelse till kunden så fort en faktura har förfallit.

4. Kassarabatt vid snabb betalning

En kassarabatt är ett avdrag från en fakturafordran som ges vid inbetalningstillfället. Kassarabatten kan användas för att uppmuntra kunder till snabb betalning av en kundfaktura.
Tänk dig att du till exempel har skickat ut en faktura på 1000 kr med en kassarabatt på 5 procent (med förbehåll att kunden betalar inom 10 dagar). Om kundens betalning registreras inom de dagar som du har angivet, betalar kunden 950 kr.
Vissa leverantörer jobbar på samma sätt. Fråga om kassarabatt vid tidigare inbetalning på företagets fakturor. Använd sedan i kombination med det en tjänst som Billhop för att betala dina leverantörsfakturor helt räntefritt med kreditkort samtidigt som företaget får sin rabatt.

5. Checkkredit

Det kan vara bra att ha goda kreditmöjligheter hos banken, särskilt när det svänger i företaget likviditet under året. Se till att finna en lösning som passar ditt företag bra och kom ihåg att även en outnyttjad kredit kan kosta ditt företag pengar. Det är viktigt att se checkkrediten som en kortsiktig lösning och något du inte bör använda året runt. Du kan även höja dina checkkrediter, men då måste du även betala mer i ränta.

6. Balansera kassaflödet genom att sänka dina kostnader

Se över företagets utgifter. Många gånger finns onödiga utgifter, som genom en snabb överblick, kan reduceras. Undersök till exempel vad du betalar för hos din redovisningsbyrå, din bank eller ditt försäkringsbolag. Avgifterna är ofta kopplade till autogiro och dras direkt, utan att du en märker det.
Andra vanliga utgifter för ett företag som ofta går att sänka kan vara; elavtal, bredband, larm och telefonabonnemang.

Mer om Billhop

Vill du veta mer om hur vi på Billhop kan förbättra ditt företags likviditet genom att enkelt utnyttja den räntefria kredittiden på ditt kreditkort? Tveka inte att höra av dig till oss eller lämna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så ringer vi upp!
Jag heter *
Min e-post eller telefonnummer *
Meddelande till Billhop
Du kan även skapa ett kostnadsfritt konto och testa Billhop direkt. Vi tar inte ut några fasta kostnader och har ingen bindningstid du betalar bara om du väljer att använda tjänsten.