Vad är factoring?

Finansiering -- nytt kapital för att genomdriva projekt

Begreppet "finansiering" syftar till hur till exempel organisationer, stater eller företag anskaffar kapital för att genomdriva projekt. Det kan till exempel vara för att utveckla en ny produkt, eller investera i nya kontorslokaler. Det finns olika finansieringsformer när vi talar om företagsfinansiering men de tre huvudsakliga är:
 1. Företagets eget kapital
  De medel som tjänats in av bolaget under åren och som inte har lämnats som utdelning.
 2. Olika former av lån
  Det kan till exempel vara kortkredit, leasing, checkkrediter eller factoring. Arbetar ditt företag med utveckling av innovationer kan du även söka pengar från offentligt verksamhet.
 3. Rörelseskulder
  Exempelvis avbetalning med kredit hos en leverantör.

Finansiering för startups

Vid finansiering av startup-företag kan finansieringsformerna se lite annorlunda ut. Om du har ett startup-företag och väljer att kontakta din bank för ett lån (vilket är den vanligaste formen för företagsfinansiering i Sverige i dag) är det viktigt att du inför ditt första möte med banken är väl förberedd;
 • Tänk igenom din affärsidé -- arbeta fram en tydlig affärsplan och sammanställ färska siffror på hur det går för företaget.
 • Det är lätt att glömma att de personer på banken som skall titta på planen inte är lika insatta som du är i ditt företag och din bransch så var noga med att hålla det enkelt, informativ och konkret.
 • Det är viktigt att påvisa att och i vilken takt du har möjlighet att betala tillbaka lånet, ditt företag har en god likviditet och vilka säkerheter det finns för lånet. Är ditt företag helt nystartat vill banken även veta hur din privata ekonomi ser ut.
 • Om du som många andra tycker det är svårt att tydligt visa var dina kunder eller marknad finns är en variant att vända på det och istället redovisa var och hur du kommer att marknadsföra ditt företag samt hur du har hittat kunder hittills.
 • Banken vill försäkra sig om att du själv tror på din affärsidé och ofta att du själv är villig att investera eget kapital.

Orderfinansiering -- en sällan nyttjad finansieringsform

Orderfinansiering är en finansieringsform som inte nämns eller används särskilt ofta men som små eller medelstora företag kan dra nytta av. Orderfinansiering innebär att ditt företag kan få finansiering för tillverkning av en vara som ska levereras, eller för att frigöra kapital som är bundet i en order. Det kan bidra positivt till företagets tillväxt och samtidigt göra nya investeringar möjliga. Tack vare orderfinansiering kan ditt företag bibehålla ett jämnt kassaflöde. Du slipper likviditetsproblem -- som att till exempel ligga ute med materialkostnader och löner fram till dess att själva ordern är levererad, fakturerad och betald.

Lagerfinansiering

Lagerfinansiering betyder att ett företag använder sitt lager som en säkerhet vid finansiering. Det gör man genom att pantförskriva sitt lager och därmed använda det som säkerhet. Vid en lagerfinansiering kan gäldenären finansiären själva sätta upp sina egna villkor för lånet. Finansiärer kan vara banker eller andra typer av långivare.

Varor och produkter som säkerhet

Om ett varulager ställs som en pant eller säkerhet, är det brukligt att varorna ska finnas hos en lagerhållare som är godkänd så själva lagret, dvs varorna, tillåts i regel inte att finnas kvar hos företaget. En godkänd lagerhållarna kan vara ett hamnbolag eller speditionsbolag.
Vanligtvis är lagerfinansiering revolverande, det vill säga löpande över tid, men det händer att lagerfinansiering sker av ett enstaka lagerparti av större mängd för en tillfällig pantsättning.
Företag som särskilt passar för den här typen av finansiering är grossister och importörer, som har ett större, bundet kapital lagerhållet. Fördelar med lagerfinansiering är bland annat att företaget får en möjlighet att köpa in större kvantiteter och få rabatter, man kan styra inköpen till de tillfällen när marknadspriset är som lägst och i många fall kan företaget kombinera med fakturabelåning i samband med försäljning och fakturering av varorna.

Företagskredit -- lån och krediter till företag

Företagskredit, är precis som det låter, ett samlingsnamn för lån och krediter som riktas till företag. Det finns många olika kreditmöjligheter för företag som antingen behöver få tillgång till ett större belopp, eller har behov av löpande tillskott av likvida medel.
Nedan kan du läsa mer om olika typer av företagskrediter.

Konto med kredit -- så kallad rörelsekredit

En kontokredit är en löpande kredit, så kallad rörelsekredit. Den används för att finansiera löpande utgifter för företaget, så som löneutbetalningar och hyror. Vid ett likviditetsbehov kan du ansöka om ett konto med kredit. Då kopplas kontokrediten till ditt företags bankkonto. Förutom en årlig kreditavgift betalar du även ränta på den del av krediten som du utnyttjat.

Bankkredit och checkkredit

Bankkredit är ett samlingsnamn för de lån du kan ansöka om via din bank. En checkkredit är till för lägre belopp, och har en hög ränta. Den här formen av kredit kräver inga stora säkerheter och är en snabb lösning vid ett likviditetsbehov. I undersökningen Likviditetsbarometern går det att utläsa att en majoritet av Sveriges småföretagare har löst ett likviditetsbehov under det senaste året med hjälp av checkkrediter. Det är viktigt att ha i åtanke att även en outnyttjad checkkredit kan kosta ditt företag pengar -- det är i längden en kortsiktig lösning som du inte bör använda året runt.

Factoring -- en snabb lösning för förbättrad likviditet

Att sälja dina fakturor till ett factoringbolag kan kännas som en smidig lösning för att optimera företagets kassaflöde. Men många factoringbolag har många samt dolda avgifter och det finns en risk att du förlorar mycket onödiga pengar över tid. Om en betalning till exempel uteblir från dina kunder till det factoringbolag som du har anlitat kan de debitera dig för räntekostnaderna.
Ett alternativ till factoring är att utnyttja den räntefria betaltiden på ditt företagskort, så kallad kortkredit. Mer om factoring här; Gudie till factoring

Kortkredit -- betala i tid utan att ligga ute med pengar

Att använda kreditkort vid ett likviditetsbehov är ett smart tillvägagångssätt för dig om vill förbättra ditt företags kassaflöde. Om du till exempel betalar din faktura via Billhop med ditt kreditkort utnyttjar du kortets fulla betaltid. Fakturan från din leverantör blir betald i tid och du slipper ligga ute med pengar. De allra flesta svenska kredit- och betalkort har en räntefri betaltid på 30-60 dagar.
Genom att använda betaltjänster som Billhop slipper du att påfresta relationen till dina kunder -- något som factoring ibland kan leda till. Många kortutgivare erbjuder även rabatter och förmånliga erbjudanden för företagskunder när du gör betalningar med kortet.

Avbetalning -- fungerar som ett vanligt banklån

En avbetalning kan likställas med en delbetalning och används vid de flesta finansieringar av till exempel lös egendom. Objektet ägs av dig som kund medan banken erhåller återtaganderätten. På det sättet fungerar objektet, som till exempel kan vara en skogsmaskin, som den enda säkerheten. Rent redovisningsmässigt fungerar en avbetalning som ett vanligt banklån och skrivs av i ditt företags bokföring. En avbetalningsplan kan anpassas till förändringar i ditt företags likviditet.

Hur förbättrar jag mitt kassaflöde och minskar kreditförluster?

Om möjligt vill man som företagare minimera risken att behöva vänta på inbetalningar eller i värsta fall -- inte få betalt alls. När dina kunder inte betalar fakturorna i tid kan det leda till att ditt företags kassaflöde försämras vilket kan orsaka problem vid till exempel utbetalning av löner.
För att minska ditt företags kreditförluster har vi sammanställt en lista med några smarta tips. Allt för att förbättra ditt företags kassaflöde och säkra dina intäkter!
 1. Välj rätt betalningsalternativ beroende på kund
  Genom att ta en kreditupplysning kan du säkerställa att din kund är kreditvärdig. Om så är fallet -- erbjud gärna fakturabetalning. Har du en nyförvärvad kund där du är osäker på betalningsförmågan bör du sträva efter till exempel en förskottsbetalning, delbetalning av större del av beloppet innan leverans eller ge ut en kortare kredittid.
  Du kan även, på din faktura, tipsa om betaltjänster som Billhop där din kund kan utnyttja sin räntefria kredittid på sitt kreditkort utan att ligga ute med pengar och samtidigt se till att du får betalt i tid.
 2. Fakturera på en gång
  Var noga med att fakturera din kund direkt efter leverans eller i samband med. Om din kund inte betalar dig i tid bör du direkt kontakta dem via mail eller telefon. Genom en personlig kontakt kan du få en förklaring till varför fakturan inte är inbetald, det kan till exempel vara en sådan enkel orsak som att fakturan inte nått din kund, utan kommit på villovägar.
 3. Planera din fakturering
  Om du har många kunder som du fakturerar månadsvis är det klokt att göra det till en rutin att skicka fakturan samma datum varje månad. Det gör att dina kunder har koll på när fakturan kommer från dig.
 4. Utforma fakturorna så det underlättar för kunden
  En svårtolkad faktura kan leda till frågor från din kund vilket i sig belastar både ekonomiavdelningen och andra delar i organisationen. Fakturan bör ge överskådlig information om produkt, pris, eventuella rabatter och betalningstid. Ställ dig frågan vad som kan bli tydligare och enklare i utformningen av ditt företags faktura.
Vill du veta mer om hur vi på Billhop kan hjälpa dig att utnyttja den räntefria kredittiden på ditt kreditkort? Tveka inte att höra av dig till oss så hjälper vi ditt företag på vägen till en bättre likviditet.
Du kan även skapa ett kostnadsfritt konto och testa Billhop direkt. Vi tar inte ut några fasta kostnader och har ingen bindningstid. Du betalar bara om du väljer att använda tjänsten.