Likviditets- och företagsbarometern #3

Billhop i samarbete med Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som företräder ca 30,000 småföretagare i Sverige. Organisationen är skapad av samt drivs av småföretagare.
Billhop är en svensk betaltjänst där företag och privatpersoner kan betala räkningar med kreditkort. Vår målsättning är att göra det enkelt för dig. Vi har idag flera tusen kunder och arbetar ständigt med fler smarta funktioner, allt för att förenkla hanteringen av dina räkningar. Vi vill revolutionera sättet människor och företag hanterar och betalar räkningar.
Svaren är från juni 2016 och totalt svare 1120 av Småföretagarnas Riksförbunds medlemmar.

Frågorna som ställdes

  1. Hur upplever du att likviditeten har varit för ditt företag de senaste tre månaderna?
  2. Om du svarat att ditt företag har haft ett likviditetsbehov hur har företagets behov i så fall lösts?
  3. Är du orolig för företagets ekonomi under resterande delen av året?
  4. Vad tror du att de kommande tre månaderna kommer att innebära för ditt företags likviditetsbehov?
  5. Tror du att denna sommar och höst kommer vara mer lönsam för dig än fjolårets?
  6. Anser du att politiska beslut påverkar dina möjligheter att framgångsrikt bedriva verksamhet?
  7. Kommer du ta minst två veckors sammanhängande semester i sommar?
  8. Om du svarat nej på fråga 7, vad är främst anledningen?
Sammanfattningsvis har 28% av de svarande företagarna haft ett likviditetsbehov de senaste tre månaderna. Av 98 st frisvar på frågan hur företagarna har löst sitt likviditetsbehov svarar cirka 33% att de löst detta behov genom privat lån, egna insättningar till företaget eller genom att låna pengar av nära och kära eller kunder. Fler än 40% oroar sig för likviditeten för resten av året och 33% tror sig ha ett fortsatt likviditetsproblem nästkommande kvartal. Fyra av tio företagare kommer inte ta två veckors sammanhängande semester i sommar på grund av finansiella orsaker eller att de är rädda att förlora kunder. 40% av de småföretagare som svarade anser att politiska beslut påverkar möjligheterna negativt att framgångsrikt bedriva sin verksamhet.
Sebastian Andreescu, VD på Billhop anser att Billhops tjänster kan hjälpa företagare med deras likviditetsfrågor, men ser utmaningen i att uppmärksamma företagare om att hjälpen finns.

"De flesta företagare har redan den mest kostnadseffektiva likviditetslösningen i sitt kreditkort. Det är väldigt tydligt att tjänster som Billhop fyller en viktig funktion. Vi har en utmaning i att göra dem uppmärksamma på att vi finns", säger Sebastian Andreescu VD på Billhop.
Men resten av året ser man positivt på +80% av företagarna tror att sommaren och hösten kommer att vara lika eller mer lönsam än fjolårets.

Nedan finns alla svar från undersökningen redovisade

1 -- Hur upplever du att likviditeten har varit för ditt företag de senaste tre månaderna?

Vi har haft ett mycket allvarligt likviditetsbehovVi har haft ett stort behovVi har haft ett behovVi har ej haft behov -- ok likviditetVi har ej haft behov -- mkt god likviditetTotalt # svarande
46881714433721120
4,11%7,86%15,27%39,55%33,21%100%

2 -- Om du svarat att ditt företag har haft ett likviditetsbehov (dvs a, b, c på fråga 1), hur har företagets behov i så fall lösts?

FactoringCheckkreditLånKreditkort*Annat nämligen...Totalt # svarande
31120701298331
9,37%36,25%21,15%3,63%29,61%100%
Frisvar *Annat nämligen...: cirka 33% av 98 st svar är varianter på "privat lån, egen insättning till företaget, lån av nära och kära eller av kunder".
Övriga vanligaste svaren utan inbördes ordning är; kontaktat kunder för förskottsbetalning, avstått från planerade investeringar, finansieringstjänster, kredit hos leverantör på avbetalning, tagit ett annat jobb, delägare har gått in med mer pengar, ledning och/eller anställda har avstått lön samt arbetat fler timmar. Vi ser även många svar på temat; tagit in ny(a) ägare, avyttrat företaget, rekonstruktion samt konkurs.

3 -- Är du orolig för företagets ekonomi under resterande delen av året?

Ja, mycket oroligNja, till viss del oroligNej, jag är inte oroligTotalt # svarande
704026421114
6,28%36,09%57,63%100%

4 -- Vad tror du att de kommande tre månaderna kommer att innebära för ditt företags likviditetsbehov? Jag/vi kommer ha...;

mycket stort likviditetsbehovstörre behov än nubehovmindre behov än nuvarandeej ha ett behovTotalt # svarande 1118
30642841855551118
2,68%5,72%25,40%16,55%49,64%100%

5 -- Tror du att denna sommar och höst kommer vara mer lönsam för dig än fjolårets?

Ja, mycket mer lönsamJa, till viss delUngefär lika lönsamtNej, jag tror att det blir mindre lönsamt än förra åretTotalt # svarande 1117
813145301921117
7,25%28,11%47,45%17,19%100%

6 -- Anser du att politiska beslut påverkar dina möjligheter att framgångsrikt bedriva verksamhet?

Ja, det underlättarJa, det gör det svårareJa, påverkar troligtvis, inget jag reflekterar närmre överNejVet ejTotalt # svarande 1114
584503731181151114
5,21%40,39%33,48%10,59%10,32%100%

7 -- Kommer du ta minst två veckors sammanhängande semester i sommar?

JaNejTotalt # svarande 1117
6444731117
57,65%42,35%100%
Fyra av tio småföretagare tar ut mindre än två veckors sammanhängande semester i sommar. Den vanligaste anledningen är att man inte anse sig ha råd att ta semester alternativt att man inte vågar på grud av rädsla att förlora kunder. Inför sommaren 2015 svarade 399 st småföretagare väldigt snarlikt på samma fråga (länk till maj 2015 års barometern).

8 -- Om du svarat nej på fråga 7, vad är främst anledningen?

Jag är rädd att förlora kunder om jag tar längre semesterJag har inte råd att ta semesterAnnan orsakTotalt # svarande
101167220448
20,70%34,22%45,08%100%

Om Billhop

Vi är en svensk betaltjänst där företag och privatpersoner kan betala räkningar med kreditkort. Vår målsättning är att göra det enkelt för dig. Vi har idag tusentals kunder och arbetar ständigt med fler smarta funktioner, allt för att förenkla hanteringen av dina räkningar. Vi vill revolutionera sättet människor och företag hanterar och betalar räkningar.