Likviditets- och företagsbarometern #2

Billhop i samarbete med Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som företräder ca 30,000 småföretagare i Sverige. Organisationen är skapad av samt drivs av småföretagare. Svaren i denna undersökning är från Sept 2015 där 1532 av deras medlemmar deltog.
Billhop är en svensk betaltjänst där företag och privatpersoner kan betala räkningar med kreditkort. Vår målsättning är att göra det enkelt för dig. Vi har idag tusentals kunder och arbetar ständigt med fler smarta funktioner, allt för att förenkla hanteringen av dina räkningar. Vi vill revolutionera sättet människor och företag hanterar och betalar räkningar.
Frågorna som ställdes
  1. Hur upplever du att likviditeten har varit för ditt företag de senaste tre månaderna?
  2. Vad tror du att de kommande tre månaderna kommer att innebära för ditt företags likviditetsbehov?
  3. Anser du att politiska beslut påverkar dina möjligheter att framgångsrikt bedriva verksamhet?

1 -- Hur upplever du att likviditeten har varit för ditt företag de senaste tre månaderna?

Hur upplever du att likviditeten har varit for ditt foretag de senaste tre manaderna
1 -- Mycket dålig2345 -- Mycket godTotalt # svarande
1192693614033761528

2 -- Vad tror du att de kommande tre månaderna kommer att innebära för ditt företags likviditetsbehov?

Vad tror du att de kommande tre manaderna kommer att innebara for ditt foretags likviditetsbehov
1 -- Markant ökat behov2345 -- Inget ökat behovTotalt # svarande
782944262884431529

3 -- Anser du att politiska beslut påverkar dina möjligheter att framgångsrikt bedriva verksamhet?

Ja, underlättarJa, gör det svårarePåverkar troligtvis på lång sikt, inget jag reflekterar närmre överVet ejTotalt # svarande
1656925281431528