SEPA-betalningar inom Europa

Vad är SEPA betalningar?

SEPA står för Single Euro Payment Area är Europas gemensamma betalmarknad för euro. Europeiska unionen har arbetat fram SEPA för att förenkla internationella banköverföringar och elektroniska betalningar i euro.
Du kan göra en SEPA-betalning till låg kostnad mellan de 33 EU- och EES länderna¹ ( samt Monaco, Schweiz och San Marino) inom SEPA-området. Avsändaren och mottagaren delar lika på kostnaden och grundtanken är att det ska vara lika enkelt att skicka pengar mellan de europeiska länderna som inom det egna landet.

Vad är skillnaden på en SEPA-betalning och utlandsbetalning?

Ska du betala till länder utanför Europa eller i någon annan valuta genomför du istället en utlandsbetalning. En utlandsbetalning kan göras till hela världen. Men om du ska betala till en mottagare inom EU rekommenderas alltså att göra en SEPA-betalning. Då kommer dina pengar fram snabbare och det blir billigare för dig och ditt företag.

Hur genomför jag en SEPA-betalning?

  1. Registrera betalningarna på din banks internetbank för företag.
  2. Betalningen brukar normalt finnas tillgänglig på betalningsmottagarens konto vardagen efter att du har skickat den.
  3. Du får information om betalningen via din internetbank eller på en avi som din bank skickar till dig.

Hur tar jag emot SEPA-betalningar?

När ditt företag mottar en betalning som innehåller ditt företags Iban² eller bankens Bic³ sätter din bank in pengarna på företagets kontot. Vanligtvis får du tillgång till pengarna samma dag som avsändarbanken för över dem och en eventuell kursväxling kommer att ske i realtid.

¹ För närvarande; Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike samt Norge, Island och Liechtenstein
² Iban är en förkortning av International Bank Account Number. Iban är kontonummer i internationellt format och används bara vid betalningar till utlandet.
³ Bic är en förkortning av Business Identifier Code. Bic används för att identifiera en bank på ett säkert sätt vid internationella betalningar