Inköpsstrategi med era företagskort

Betala samtliga leverantörer med kreditkort, förläng betaltiden och frigör rörelsekapital.

Kontakta oss

Använd Billhop för att dra nytta av det fulla värdet av företagets kreditkort

A collection of working capital icons

Finansiering av rörelsekapital

  • Betala strategiska leverantörer eller bolagsskatt
  • Förläng betaltiden till leverantörer
  • Frigör rörelsekapital
  • Förbättra balansräkningen
Läs mer
Vector showing working capital management

Hantering av indirekta inköp

  • Betala fakturor utanför ert affärssystem
  • Spara tid och kostnader för hantering av fakturor
  • Skapa transparens och kontroll över indirekta köp
  • Fungerar med alla typer av kort
Läs mer
No onboarding required icon

Inget behov av registrering av leverantörer

Files icon

Hanterar alla affärssystem och filformat

Web app icon

Webbapp för att komma i gång snabbt

Presentation icon

Stöder för alla typer av rapporter

Sewing machine icon

Behåll samma attestrutiner och styrprocesser

Credit card icon

Stöder alla kort och flertalet valutor

Billhop AB är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556859-5416 och säte i Stockholm. Vidare är bolaget ett Betalningsinstitut och står under Finansinspektionens tillsyn enligt lag (2010:751) om betaltjänster.