Transparent prissättning och marknadsledande flexibilitet

Billhops prismodell är enkel: du betalar endast en bestämd procentsats av transaktionsbeloppet.

Skapa ett konto utan kostnad

Inga prenumerationsavgifter eller dolda avgifter

Vi har inga prenumerationsavgifter eller dolda avgifter. Du betalar enbart en avgift av räkningens belopp, så du betalar endast när du använder vår tjänst.

Vår serviceavgift täcker alla kostnader för hantering av dina betalningar.

Detta inkluderar de avgifter som vi som leverantör av betaltjänster måste betala - dessa inkluderar inlösenavgifter, avgifter till kortnätverk och avgifter till kortutgivare. Vi tillhandahåller vår tjänst så att våra kunder ska kunna betala sina fakturor med kort utan att leverantörerna själva accepterar kortbetalningar.

An icon of a bank

Pris

Privatpersoner

Företag

Enterprise

Avgift

3.50%

2.95%

Täckning

Avgiften för att använda Billhop samt den tid det tar för betalningsmottagaren att mottaga din betalning gäller för betalningar i euroområdet, Storbritannien och Sverige.

Om ditt företag önskar betala till andra geografier så kan Billhop genomföra swiftbetalningar till länderna nedan. För ytterligare information om att utöka dina betalningsmöjligheter vänligen kontakta help@billhop.com.

Billhop AB är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556859-5416 och säte i Stockholm. Vidare är bolaget ett Betalningsinstitut och står under Finansinspektionens tillsyn enligt lag (2010:751) om betaltjänster.