Förbättra kassaflödet med hjälp av kreditkortet

Med Billhop kan ni betala alla leverantörsfakturor med kreditkort, även om leverantören inte accepterar kortbetalningar.

Skapa ett konto

Förläng betaltiden

Ta vara på den räntefria betalperioden på era kreditkort. Genom att betala med kreditkortet kan ni bevara kassan till dess att kreditkortsräkningen förfaller. Leverantörerna betalas i tid samtidigt som ert kassaflöde förbättras.

A calendar showing due dates

Minska kostnader och erhåll fler poäng på era kreditkorts bonusprogram

Betala med kreditkort för att få tillgång till kassarabatter hos leverantörer utan att påverka kassaflödet, eller tjäna in fler poäng till kreditkortets bonusprogram.

Earn bonus points on your credit card

Undvik factoring och lån

Med Billhop kan ni nyttja den beviljade kreditgränsen som finns på era kreditkort. Det ger er tillgång till finansiering utan att behöva ansöka om lån eller bruka factoring. Ett enkelt sätt att undvika likviditetsproblem.

Avoid factoring and loans

Enkel bokföring

Alla betalningar som görs genom Billhop syns på er kreditkortsräkning tillsammans med andra inköp. Ni får kvitto på varje transaktion och all betalhistorik kan laddas ned för enkel bokföring.

A vector showing a receipt for easy reconciliation

Kom igång med Billhop

Steg 1

An icon showing a new Billhop user

Skapa ett konto

Steg 2

An icon showing you adding an invoice

Lägg till en faktura

Steg 3

Credit card icon

Betala med kreditkortet

Billhop AB är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556859-5416 och säte i Stockholm. Vidare är bolaget ett Betalningsinstitut och står under Finansinspektionens tillsyn enligt lag (2010:751) om betaltjänster.