Förbättra rörelsekapitalet med hjälp av kreditkort

Billhop erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att finansiera ert kapitalbehov med hjälp av kreditkort. Lösningen gör det möjligt att förlänga betaltider och nyttja kassarabatter utan att påverka vare sig kassaflöde eller relationen med leverantörer.

Kontakta oss

Frigör kapital med hjälp av företagets kreditkort

  • Förläng betaltider och spara kassan genom att betala alla leverantörer med kreditkort.
  • Minska inköpskostnader genom att nyttja kassarabatter när ni betalar med kreditkort.
  • Flexibelt och enkelt att komma i gång, leverantörer behöver inte involveras för att använda Billhop.
A collection of working capital icons

Skräddarsydda kreditkort som skapar balansräkningsfördelar

  • Vi samarbetar med globala kortutgivare som kan förse ert bolag med kreditkort för working capital financing.
  • Billhops lösning är ett konkurrenskraftigt finansieringsalternativ tack vare möjligheten att kombinera höga kreditnivåer med långa återbetalningstider och låga avgifter.
  • Undvik finansiering som bygger på långfristiga räntebärande lån, med hjälp av kreditkortet får ni en hälsosammare balansräkning.
Balance sheet

Vi kan hantera samtliga företagets betalningar

Betala alla leverantörer och all typ av skatt

Vår avgift betalas av köparen eller säljaren

Inga begränsningar på betalbelopp

Inga begränsningar på antalet betalningar

Rapporter som täcker alla redovisningsbehov

Skräddarsyr i enlighet med era befintliga attestrutiner