Täckning

Avgiften för att använda Billhop samt den tid det tar för betalningsmottagaren att mottaga din betalning gäller för betalningar i euroområdet, Storbritannien och Sverige.

Om ditt företag önskar betala till andra geografier så kan Billhop genomföra swiftbetalningar till länderna nedan. För ytterligare information om att utöka dina betalningsmöjligheter vänligen kontakta help@billhop.com.

Billhop AB är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556859-5416 och säte i Stockholm. Vidare är bolaget ett Betalningsinstitut och står under Finansinspektionens tillsyn enligt lag (2010:751) om betaltjänster.