Likviditets- och företagsbarometern #3

Billhop i samarbete med Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som företräder ca 30,000 småföretagare i Sverige. Organisationen är skapad av samt drivs av småföretagare.

Billhop är en svensk betaltjänst där företag och privatpersoner kan betala räkningar med kreditkort. Vår målsättning är att göra det enkelt för dig. Vi har idag flera tusen kunder och arbetar ständigt med fler smarta funktioner, allt för att förenkla hanteringen av dina räkningar. Vi vill revolutionera sättet människor och företag hanterar och betalar räkningar.

Svaren är från juni 2016 och totalt svare 1120 av Småföretagarnas Riksförbunds medlemmar.

Frågorna som ställdes

  1. Hur upplever du att likviditeten har varit för ditt företag de senaste tre månaderna?
  2. Om du svarat att ditt företag har haft ett likviditetsbehov hur har företagets behov i så fall lösts?
  3. Är du orolig för företagets ekonomi under resterande delen av året?
  4. Vad tror du att de kommande tre månaderna kommer att innebära för ditt företags likviditetsbehov?
  5. Tror du att denna sommar och höst kommer vara mer lönsam för dig än fjolårets?
  6. Anser du att politiska beslut påverkar dina möjligheter att framgångsrikt bedriva verksamhet?
  7. Kommer du ta minst två veckors sammanhängande semester i sommar?
  8. Om du svarat nej på fråga 7, vad är främst anledningen?

Sammanfattningsvis har 28% av de svarande företagarna haft ett likviditetsbehov de senaste tre månaderna. Av 98 st frisvar på frågan hur företagarna har löst sitt likviditetsbehov svarar cirka 33% att de löst detta behov genom privat lån, egna insättningar till företaget eller genom att låna pengar av nära och kära eller kunder. Fler än 40% oroar sig för likviditeten för resten av året och 33% tror sig ha ett fortsatt likviditetsproblem nästkommande kvartal. Fyra av tio företagare kommer inte ta två veckors sammanhängande semester i sommar på grund av finansiella orsaker eller att de är rädda att förlora kunder. 40% av de småföretagare som svarade anser att politiska beslut påverkar möjligheterna negativt att framgångsrikt bedriva sin verksamhet.

Sebastian Andreescu, VD på Billhop anser att Billhops tjänster kan hjälpa företagare med deras likviditetsfrågor, men ser utmaningen i att uppmärksamma företagare om att hjälpen finns.


”De flesta företagare har redan den mest kostnadseffektiva likviditetslösningen i sitt kreditkort. Det är väldigt tydligt att tjänster som Billhop fyller en viktig funktion. Vi har en utmaning i att göra dem uppmärksamma på att vi finns”, säger Sebastian Andreescu VD på Billhop.

Men resten av året ser man positivt på +80% av företagarna tror att sommaren och hösten kommer att vara lika eller mer lönsam än fjolårets.

Nedan finns alla svar från undersökningen redovisade

1 – Hur upplever du att likviditeten har varit för ditt företag de senaste tre månaderna?

Vi har haft ett mycket allvarligt likviditetsbehov Vi har haft ett stort behov Vi har haft ett behov Vi har ej haft behov – ok likviditet Vi har ej haft behov – mkt god likviditet Totalt # svarande
46 88 171 443 372 1120
4,11% 7,86% 15,27% 39,55% 33,21% 100%

2 – Om du svarat att ditt företag har haft ett likviditetsbehov (dvs a, b, c på fråga 1), hur har företagets behov i så fall lösts?

Factoring Checkkredit Lån Kreditkort *Annat nämligen… Totalt # svarande
31 120 70 12 98 331
9,37% 36,25% 21,15% 3,63% 29,61% 100%

Frisvar *Annat nämligen…: cirka 33% av 98 st svar är varianter på ”privat lån, egen insättning till företaget, lån av nära och kära eller av kunder”.

Övriga vanligaste svaren utan inbördes ordning är; kontaktat kunder för förskottsbetalning, avstått från planerade investeringar, finansieringstjänster, kredit hos leverantör på avbetalning, tagit ett annat jobb, delägare har gått in med mer pengar, ledning och/eller anställda har avstått lön samt arbetat fler timmar. Vi ser även många svar på temat; tagit in ny(a) ägare, avyttrat företaget, rekonstruktion samt konkurs.

3 – Är du orolig för företagets ekonomi under resterande delen av året?

Ja, mycket orolig Nja, till viss del orolig Nej, jag är inte orolig Totalt # svarande
70 402 642 1114
6,28% 36,09% 57,63% 100%

4 – Vad tror du att de kommande tre månaderna kommer att innebära för ditt företags likviditetsbehov? Jag/vi kommer ha…;

mycket stort likviditetsbehov större behov än nu behov mindre behov än nuvarande ej ha ett behov Totalt # svarande 1118
30 64 284 185 555 1118
2,68% 5,72% 25,40% 16,55% 49,64% 100%

5 – Tror du att denna sommar och höst kommer vara mer lönsam för dig än fjolårets?

Ja, mycket mer lönsam Ja, till viss del Ungefär lika lönsamt Nej, jag tror att det blir mindre lönsamt än förra året Totalt # svarande 1117
81 314 530 192 1117
7,25% 28,11% 47,45% 17,19% 100%

6 – Anser du att politiska beslut påverkar dina möjligheter att framgångsrikt bedriva verksamhet?

Ja, det underlättar Ja, det gör det svårare Ja, påverkar troligtvis, inget jag reflekterar närmre över Nej Vet ej Totalt # svarande 1114
58 450 373 118 115 1114
5,21% 40,39% 33,48% 10,59% 10,32% 100%

7 – Kommer du ta minst två veckors sammanhängande semester i sommar?

Ja Nej Totalt # svarande 1117
644 473 1117
57,65% 42,35% 100%

Fyra av tio småföretagare tar ut mindre än två veckors sammanhängande semester i sommar. Den vanligaste anledningen är att man inte anse sig ha råd att ta semester alternativt att man inte vågar på grud av rädsla att förlora kunder. Inför sommaren 2015 svarade 399 st småföretagare väldigt snarlikt på samma fråga (länk till maj 2015 års barometern).

8 – Om du svarat nej på fråga 7, vad är främst anledningen?

Jag är rädd att förlora kunder om jag tar längre semester Jag har inte råd att ta semester Annan orsak Totalt # svarande
101 167 220 448
20,70% 34,22% 45,08% 100%

Om Billhop

Vi är en svensk betaltjänst där företag och privatpersoner kan betala räkningar med kreditkort. Vår målsättning är att göra det enkelt för dig. Vi har idag tusentals kunder och arbetar ständigt med fler smarta funktioner, allt för att förenkla hanteringen av dina räkningar. Vi vill revolutionera sättet människor och företag hanterar och betalar räkningar.

Mer om information om Billhop för företag finner du här

Mer om information om Billhop för konsumenter finner du här
Välkommen att prova på vår tjänst!

På denna sida

Billhop är en tjänst där företag och privatpersoner kan betala räkningar med kort.
Läs mer om hur du kan använda Billhop

Mindre företag Stora företag Privatpersoner

Kom igång på en minut!

Det är enkelt att komma igång med Billhop. En snabb registrering och du kan direkt börja betala räkningar och fakturor med ditt kredit kort.

Fortfarande inte övertygad?

Kolla in våra vanligaste frågor, läs vad våra kunder tycker eller kontakta oss.

Låt oss kontakta dig
Skicka ett mail

Skall vi kontakta dig?

Vill du att vi kontaktar dig på en tid som passar dig? Fyll bara i formuläret nedan så återkommer vi till dig!