Likviditets- och företagsbarometern #2

Billhop i samarbete med Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som företräder ca 30,000 småföretagare i Sverige. Organisationen är skapad av samt drivs av småföretagare. Svaren i denna undersökning är från Sept 2015 där 1532 av deras medlemmar deltog.

Billhop är en svensk betaltjänst där företag och privatpersoner kan betala räkningar med kreditkort. Vår målsättning är att göra det enkelt för dig. Vi har idag tusentals kunder och arbetar ständigt med fler smarta funktioner, allt för att förenkla hanteringen av dina räkningar. Vi vill revolutionera sättet människor och företag hanterar och betalar räkningar.

Frågorna som ställdes

  1. Hur upplever du att likviditeten har varit för ditt företag de senaste tre månaderna?
  2. Vad tror du att de kommande tre månaderna kommer att innebära för ditt företags likviditetsbehov?
  3. Anser du att politiska beslut påverkar dina möjligheter att framgångsrikt bedriva verksamhet?

1 – Hur upplever du att likviditeten har varit för ditt företag de senaste tre månaderna?

Hur upplever du att likviditeten har varit for ditt foretag de senaste tre manaderna

1 – Mycket dålig 2 3 4 5 – Mycket god Totalt # svarande
119 269 361 403 376 1528

2 – Vad tror du att de kommande tre månaderna kommer att innebära för ditt företags likviditetsbehov?

Vad tror du att de kommande tre manaderna kommer att innebara for ditt foretags likviditetsbehov

1 – Markant ökat behov 2 3 4 5 – Inget ökat behov Totalt # svarande
78 294 426 288 443 1529

3 – Anser du att politiska beslut påverkar dina möjligheter att framgångsrikt bedriva verksamhet?

Ja, underlättar Ja, gör det svårare Påverkar troligtvis på lång sikt, inget jag reflekterar närmre över Vet ej Totalt # svarande
165 692 528 143 1528
På denna sida

Billhop är en tjänst där företag och privatpersoner kan betala räkningar med kort.
Läs mer om hur du kan använda Billhop

Mindre företag Stora företag Privatpersoner

Kom igång på en minut!

Det är enkelt att komma igång med Billhop. En snabb registrering och du kan direkt börja betala räkningar och fakturor med ditt kredit kort.

Fortfarande inte övertygad?

Kolla in våra vanligaste frågor, läs vad våra kunder tycker eller kontakta oss.

Låt oss kontakta dig
Skicka ett mail

Skall vi kontakta dig?

Vill du att vi kontaktar dig på en tid som passar dig? Fyll bara i formuläret nedan så återkommer vi till dig!