Veiligheid

Pro-actief werken

Onze gebruikers zijn onze belangrijkste troef. Daarom is veiligheid onze hoogste prioriteit. We gebruiken toonaangevende beveiligingstechnologie om te voldoen aan de strenge beveiligingsvereisten van de industrie.
Billhop maakt gebruik van externe beveiligingsexperts die onze service voortdurend controleren en stresstests uitvoeren. Bovendien hebben we gedocumenteerde procedures en routines die al onze medewerkers en consultants naleven om ervoor te zorgen dat de focus op beveiliging en naleving in het hele bedrijf wordt gehandhaafd.
Onze compliance-manager en het risicoteam zorgen ervoor dat we ons houden aan de wettelijke vereisten van de Zweedse FSA-richtlijn. Ze werken ook continu aan het aanpassen en verbeteren van onze procedures en routines.
Billhop is een betalingsinstelling onder licentie van en onder toezicht van de Zweedse financiële toezichthoudende instantie. (Finansinspektion).
We hanteren hoge beveiligingsnormen, vergelijkbaar met bankplatforms en -systemen. We hebben onze eigen systemen en processen ontwikkeld om de betaling van uw facturen te valideren, uit te voeren en op te volgen.