Is het veilig om Billhop te gebruiken?

Ja. Billhop gebruikt beveiligingssystemen die aan de hoogste industrienormen voldoen. Ze zijn vergelijkbaar met bankplatforms en -systemen. We hebben onze eigen systemen en processen ontwikkeld om de betaling van uw rekeningen te valideren, uit te voeren en na te trekken. Billhop slaat geen cardnummers op en codeert alle gebruikersgegevens. Billhop is een betalingsinstelling met een vergunning van de Zweedse Autoriteit Financi-ele Markten (Finansinspektion) en staat onder het toezicht hiervan.
We maken gebruik van externe beveiligingsexperts die onze service voortdurend contro-leren en aan een stresstest onderwerpen. Onze medewerker die belast is met de bestrij-ding van het witwassen van geld, het complianceteam en het risicomanagementteam zorgen er bovendien voor dat we aan de wettelijke eisen en de richtlijnen van de Zweedse AFM blijven voldoen.