Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op https://billhop.com/nl (de 'Website'), een website die eigendom is van en wordt beheerd door Billhop AB, 556859-5416, die de beheerder is van de persoonlijke gegevens.
In ons privacybeleid leggen we uit hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken en wat we doen om uw integriteit te respecteren.

Informatie die u aan Billhop geeft

U kunt ons op verschillende manieren direct of indirect informatie over uzelf geven, bijvoorbeeld wanneer u zich registreert voor een gebruikersaccount. De informatie kan bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres zijn.

Informatie die Billhop verzamelt

Om facturen via Billhop te betalen, moeten we uw persoonlijke gegevens verwerken. U kunt ons op verschillende manieren direct of indirect informatie over uzelf (persoonlijke gegevens) verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u zich registreert voor een gebruikersaccount, maar we kunnen ook informatie van derden verzamelen. De persoonlijke gegevens die we verwerken:
Persoonlijke en contactgegevens – naam, adres, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, enz.
Betalingsinformatie – factuurnummer, bedrag, betalingsdatum en welk type creditcard u gebruikt.
Informatie over uw interactie met Billhop – bijvoorbeeld hoe u onze diensten gebruikt, inclusief responstijden van pagina's, in- en uitstapmethoden, potentiële downloadfouten, enz.
Apparaatinformatie – bijv. IP-adres, browserinstellingen, besturingssysteem en platform
Geografische informatie – uw geografische locatie.
Billhop verwerkt alleen speciale gegevenscategorieën als u een zogenaamde PEP (Politiek prominent persoon) bent, waarbij we de reden voor de PEP-status bevestigen.

Verwerking van uw persoonlijke gegevens

De informatie die wij over u verzamelen, wordt gebruikt om ons in staat te stellen onze diensten aan u te verlenen en om de nodige wettelijke en contractuele verplichtingen na te komen. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor communicatie met u (inclusief de marketing van onze service) en het uitvoeren van klantanalyses.
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en juridische grondslagen:
Om uw identiteit te bevestigen en uw gegevens te verifiëren (Uitvoering van het contract en naleving van wettelijke verplichtingen)
Om onze verplichtingen jegens u na te komen, uw betaling te verwerken en u de informatie te verstrekken die u nodig hebt (Uitvoering van het contract en naleving van wettelijke verplichtingen)
Om ervoor te zorgen dat inhoud van de site op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd voor u en voor uw apparaat (Rechtmatig belang)
Om misbruik van onze service te voorkomen (Uitvoering van het contract en naleving van wettelijke verplichtingen)
Om risicoanalyses, fraudepreventie en risicobeheer uit te voeren (Naleving van wettelijke verplichtingen)
Ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (Naleving van wettelijke verplichtingen)
Om met u te communiceren (Rechtmatig belang)
Om de marketing van onze service uit te voeren (Rechtmatig belang)
Om klantanalyses op breed niveau uit te voeren (Rechtmatig belang)
Om uw account te registreren en in te stellen (Uitvoering van het contract)

Profilering

Profilering is een geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens, bestaande uit het gebruik van persoonlijke gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijk persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot u als klant te analyseren of te voorspellen. Billhop gebruikt profilering bij ons werk om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen, bijvoorbeeld door uw risicoprofiel en uw gebruikersgedrag te analyseren en te beoordelen. Ons systeem geeft automatisch een signaal als u een klant met een hoog risico bent of als uw gebruikersgedrag niet overeenkomt met hoe u onze service eerder hebt gebruikt, waardoor onze klantenservice contact met u kan opnemen om de transacties in de hand te houden. Profilering die in ons bedrijf wordt gebruikt, is gebaseerd op naleving van wettelijke verplichtingen, in overeenstemming met de toepasselijke anti-witwasregelgeving.

Veiligheid

We willen uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerken om uw privacy en uw belangen te beschermen. We hanteren daarom hoge beveiligingsstandaarden en nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden verwerkt. Houd er echter rekening mee dat het helaas nooit helemaal veilig is om informatie over te dragen via internet en mobiele netwerken, hoewel we ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Het is daarom belangrijk dat u verantwoordelijk handelt om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd. U wordt geadviseerd uw inloggegevens voor de service als vertrouwelijk te behandelen en u bent verantwoordelijk voor het geheim houden van inloggegevens door deze bijvoorbeeld aan niemand anders bekend te maken.

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan derden

Wij kunnen uw informatie overdragen aan, of delen met geselecteerde derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. We zullen in dergelijke gevallen alle redelijke wettelijke, technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig en met een adequaat beschermingsniveau worden behandeld.
Wij kunnen uw gegevens overdragen aan of delen met de volgende derden:
  • Autoriteiten: zoals de politie, belastinginstanties, financiële toezichthoudende autoriteiten en andere autoriteiten als we wettelijk verplicht zijn, of als u ons uw toestemming hebt gegeven. Een voorbeeld van wettelijk verplichte verdeling is in het geval van witwassen van geld en de financiering van terrorismebestrijding.
  • Leveranciers: voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen met u en voor andere doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring.
  • Databaseproviders en vergelijkbare providers: om bijvoorbeeld uw identiteit en adres te bevestigen bij het registreren van een gebruikersaccount.
  • Ontvangers van betalingen: als een ontvanger van een betaling niet in staat is om de oorsprong van een betaling te bepalen, bijvoorbeeld vanwege een onjuist vermeld referentienummer, kunnen we uw persoonlijke gegevens met de ontvanger delen om ervoor te zorgen dat de betaling correct wordt geïdentificeerd.

Verwerking van persoonsgegevens buiten de EU/EER

We streven ernaar om uw gegevens binnen de EU/EER te verwerken. De gegevens kunnen echter in bepaalde situaties worden overgedragen aan en verwerkt in een bestemming buiten de EU/EER door leverancier of onderaannemer. We zullen in dergelijke gevallen alle redelijke wettelijke, technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig en met een adequaat beschermingsniveau worden behandeld.

Opslag van persoonlijke gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen en zoals vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving, die bijvoorbeeld 5 jaar is in overeenstemming met de antiwitwasregelgeving.

Uw rechten

U hebt rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring.
Recht van inzage – U hebt het recht om een kopie van uw persoonlijke gegevens aan te vragen die Billhop verwerkt. Het verzoek moet schriftelijk worden gedaan en worden ondertekend, met vermelding van de naam en geboortedatum van de klant.
Recht op rectificatie – We doen ons best om uw persoonlijke gegevens correct, volledig en actueel te houden. Als u merkt dat we onjuiste of verouderde gegevens over u hebben, neem dan contact op met onze klantenservice zodat deze kunnen worden bijgewerkt.
Recht op vergetelheid – U hebt het recht om verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen wanneer dit niet langer nodig is voor het doel waarvoor deze worden verwerkt en er geen wettelijke verplichtingen zijn die een dergelijke verwijdering zouden belemmeren.
Recht op beperking – U hebt, onder bepaalde omstandigheden, het recht om ons te vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken zodat deze alleen voor beperkte doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld tijdens de verificatie van de juistheid van persoonlijke gegevens.
Recht van bezwaar – U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaald gebruik van uw persoonlijke gegevens als u van mening bent dat uw recht op privacy zwaarder weegt dan het belang van Billhop bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens. U hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen verwerking met het oog op direct marketing.
Recht op overdraagbaarheid – Als ons recht om uw persoonlijke gegevens te verwerken plaatsvindt op basis van toestemming of een overeenkomst, hebt u het recht om te vragen of wij de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt, overdragen aan een derde partij. Dit is op voorwaarde dat een dergelijke overdracht technisch mogelijk is en op een geautomatiseerde manier kan worden uitgevoerd.

Zweedse autoriteit voor gegevensbescherming

Als u niet tevreden bent over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, neem dan gerust contact met ons op en wij zullen ons best doen om het probleem op te lossen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Zweedse autoriteit voor gegevensbescherming (Sw. Datainspektionen).

Wijzigingen

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie op de website te publiceren. Alle wijzigingen treden 30 dagen na publicatie automatisch in werking. Als we echter wijzigingen aanbrengen in het privacybeleid die noodzakelijk worden geacht om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of de mening of beslissing van autoriteiten, wordt het nieuwe privacybeleid onmiddellijk van kracht na publicatie op de Website.

Contactgegevens

Stuur een e-mail naar help@billhop.co.uk om contact met ons op te nemen. Als u een brief wilt sturen, kunt u deze richten aan: Billhop AB, Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Zweden. Als u liever belt, zijn we bereikbaar op telefoonnummer: 020 386 834 39. U kunt ook contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming op dpo@billhop.com