Wat is factoring?

Factoring is een financieel hulpmiddel voor bedrijven om de liquiditeit en de voorwaarden voor expansie te verbeteren. Factoring is een verzamelterm voor factuurfinanciering en aankoop van facturen.
Afhankelijk van o.a. klantenstructuur, betaalgedrag debiteuren, liquiditeitsbehoeften en kredietwaardigheid, kunt u kiezen uit verschillende soorten factoring bij de verkoop van uw facturen aan een factoringmaatschappij (factor).

Factoring -- factuurfinanciering en factuuraankoop

Typische factoringklanten zijn middelgrote en kleine bedrijven, ook wel bekend als het mkb, die snel geld nodig hebben. De afgelopen jaren begonnen grote bedrijven echter factoring te gebruiken om hun cashflow te verbeteren.

Wat is het verschil tussen factuuraankoop en factuurfinanciering?

Bedrijven kunnen hun facturen aan factors verkopen of lenen bij een financiële instelling.

Wat is factuuraankoop?

Als u de aankoop van facturen als financieringsmethode kiest, zal de factor die u heeft ingeschakeld om uw facturen te kopen de risico's overnemen die met de aankoop samenhangen. Hiervan wordt u tot op zekere hoogte vrijgesteld. De factor zal aansprakelijk worden gesteld voor de correcte betaling.

Wat is factuurfinanciering?

Dit betekent dat een bedrijf bij een financiële instelling of bank voorschotten leent voor de betaling van de facturen. Het bedrijf moet zijn klanten op de hoogte stellen van de factuuroverdracht. Zodra de betaling binnen is, betalen de klanten volgens de overdrachtsovereenkomst aan de financiële instelling die het bedrijf op de hoogte stelt.

Hoeveel kost het om facturen of rekeningen te verkopen?

Factoringmaatschappijen baseren hun tarieven op verschillende parameters.

Welke parameters bepalen de factoringkosten?

 • Risicobeoordeling
 • Kredietwaardigheid van de factuurverkoper en de kwaliteit van de klantenvorderingen.
 • Soort factoring
 • Aantal klanten, factuuromzet en vereiste service.
 • Verwachte factoringomzet.
 • Betalingsvoorwaarden
 • Hoe langer de betaalcyclus tussen de factuurverkoper en zijn klanten, hoe hoger het risico voor de factoringmaatschappij.
 • Duur van het contract
 • Hoe langer het factoringcontract duurt, hoe voordeliger het tarief, tenzij een contract met een langere termijn een grotere zekerheid voor toekomstige inkomsten met zich meebrengt.
 • Kredietwaardigheid
 • Als de stabiliteit van de verkoper verbetert, wordt ook het risico voor de factor minder.
 • Kwaliteit van de klantenvorderingen
Het factoringstarief is gebaseerd op risicobeoordeling, soort factoring, interne administratiekosten en winstmarge. Het percentage dat door de factoringmaatschappij in rekening wordt gebracht, is gewoonlijk 2% tot 5% van het totale factuurbedrag. Er kunnen ook extra verborgen kosten zijn (zie onderaan).
Een voorbeeld van een vergoeding van 5% op het factuurbedrag als een factor de waarde van uw factuur van 1000 euro koopt. Als klant van de factor ontvangt u 950 euro, de waarde van 95% van de factuur. De factor verdient dus 5% van de factuurwaarde door deze van u te kopen voor 50 euro.

Wat is kredietwaardigheid?

Kredietwaardigheid is de beoordeling van hoe waarschijnlijk het is dat een kredietnemer zijn schulden kan terugbetalen.
Om de kredietwaardigheid te bepalen, rangschikken financiële instellingen personen, bedrijven en landen op basis van credit ratings of credit scores.

Welke credit ratings zijn er en wat betekenen ze?

Credit rating, credit score en kredietwaardigheid zijn eigenlijk hetzelfde. De huidige klassen van credit rating hebben verschillende schalen, wat afhangt van door wie ze worden beoordeeld. Er zijn schalen van AAA naar C, waarbij AAA het beste is en van 1 tot 5, waar 1 staat voor hoge risico's en 5 een laag risico en de beste rating aangeeft.
 • AAA Hoogste kredietwaardigheid
  Kan alleen worden verkregen als een bedrijf een bepaalde omzet heeft en al minstens 10 jaar handeldrijft en in staat is om de financiële ratio's van het sectorgemiddelde te overschrijden.
 • AA Goede kredietwaardigheid. Wordt toegekend aan bedrijven die niet voldoen aan de criteria voor de hoogste kredietwaardigheid.
 • A Kredietwaardig Betekent dat het bedrijf kredietwaardig is en een krediet kan krijgen.
 • B Credit rating
  Betekent dat het bedrijf financiële ratio's onder het gemiddelde van de sector of andere negatieve kredietgegevens heeft.
 • C Laagste kredietwaardigheid
  Betekent _dat het bedrijf ernstige betaalproblemen heeft, faillissement heeft aangevraagd of financieel onder het gemiddelde van de sector uitkomt.
 • (-) minteken.
  _Er is onvoldoende kredietinformatie beschikbaar om een beoordeling op te baseren.
  Niet-actieve bedrijven ontvangen ook de rating minteken (-).

Vaste en variabele (verborgen) factoringkosten

*Facturen verkopen kan een eenvoudige en makkelijke oplossing zijn om de cashflow te optimaliseren, maar veel factors rekenen verborgen kosten en werken met een ondoorzichtige prijsstructuur.
De tarieven die factors aanbieden, zijn exclusief btw, dus u krijgt minder dan u denkt. In geval van een onbetaalde factuur van uw klant, verliest u nog meer geld, aangezien zij rente in rekening brengen.*

De meest voorkomende factoringkosten

 • Vaste kosten voor de factuur of rente over het gefinancierde bedrag
 • Kredietvergoeding
 • Risicodekkingsvergoeding op omzet, met name bij non-recourse factoring.
 • Administratiekosten per factuur
 • Herinneringskosten
 • Incassokosten
 • Kosten voor kredietlimiet van klant. Elke debiteur (klant van de factuurverkoper) wordt door de factor beoordeeld.

Wat is het verschil tussen recourse en non-recourse factoring?

Als bedrijf kunt u kiezen om uw facturen met of zonder recourse te verkopen. Het is belangrijk om het verschil te kennen.

Wat is recourse factoring?

Recourse factoring betekent dat de factor de vorderingen terug aan u verkoopt, indien ze na een bepaald aantal dagen of na de vervaldatum nog steeds niet zijn voldaan. Als u als klant uw schuld niet kunt terugbetalen, heeft de factor het recht om de schuld bij u of bij de debiteur te innen.

Wat is non-recourse factoring?

Non-recourse factoring, ook wel 'American Factoring' genoemd, betekent dat de factor uw facturen koopt en het kredietrisico overneemt als de debiteur niet kan betalen.

Langetermijncontracten en lagere waarde

Het kan moeilijk zijn om een duidelijk beeld te verkrijgen van de kosten van factoring. Als factorklant riskeert u vast te komen zitten in een ongunstige overeenkomst die u ertoe verplicht om tijdens de looptijd uw goedgekeurde facturen te verkopen tegen een tarief dat vooraf door de factor wordt bepaald.
Zodra u een factoringovereenkomst heeft getekend, hoeven ze niet meer te concurreren met andere factoringmaatschappijen en kunnen ze daarom zonder uw goedkeuring de prijzen verhogen.
Veel factors eisen ook dat u samen met uw partners en soms zelfs met uw echtgenoot/echtgenote een persoonlijke garantie ondertekent. Onbetaalde verkochte facturen kunnen dan leiden tot (persoonlijk) faillissement.

Is de verkoop van facturen geschikt voor uw bedrijf?

Als u ervoor kiest om uw vorderingen te verkopen, geeft dit aan dat uw bedrijf geld nodig heeft. Klanten kunnen uw bedrijf als financieel instabiel beschouwen.
Factoring zorgt daarentegen snel voor geld wat resulteert in een positieve cashflow. U hoeft zich verder geen zorgen meer te maken over late betalingen van klanten. Het kredietrisico neemt af, u bespaart tijd en kosten op factuuradministratie en u krijgt meer tijd om u te richten op uw kernactiviteiten.

Billhop als alternatieve liquiditeitsoplossing

_Voor MKB's betekent liquiditeit vaak een hindernis voor groei of kapitaalinvesteringen. Als bedrijfseigenaars wordt u gedwongen te investeren of andere financiering te vinden.
Met Billhop kunnen bedrijven hun zakelijke kaart gebruiken om de betaalperiode te verlengen en zo werkkapitaal vrij te maken. Billhop is een veilig en zeker alternatief voor factoring. We rekenen geen vaste kosten aan en hebben geen bepaalde contractperiode. We rekenen enkel een percentage op het factuurbedrag dat u bepaalt als u de service gebruikt._

Billhop kent geen andere kosten, ongeacht de credit rating van het bedrijf.

Wanneer u een hoge credit score krijgt, is uw financiële situatie goed en u heeft uw vorige kredieten afbetaald. Bij een slechte financiële status krijgt u een lagere credit rating en wordt verwacht dat u toekomstig krediet niet goed zult beheren. In tegenstelling tot de factoringmaatschappij die tarieven op uw credit rating baseert, blijven onze kosten altijd hetzelfde, ongeacht de credit rating van uw bedrijf.
Door de facturen van uw leverancier via Billhop te betalen, kunt u de betaaltermijn met 30 tot 60 dagen verlengen. Dit is vaak 30 dagen meer dan de meeste factoringmaatschappijen bieden en u onderhoudt een goede relatie met uw klanten, aangezien u uw facturen niet hoeft te verkopen.
Het is gemakkelijk om uw kosten bij Billhop te vergelijken (2,9 procent van het factuurbedrag) waardoor u 30 tot 60 dagen langer heeft om te betalen (afhankelijk van de duur van de rentevrije periode van uw creditcard) ten opzichte van de betreffende betalingstermijn van een factor).